top of page

Werkwijze online inschrijven 
vakantiedagen en schoolvrije dagen

                                                                                                                                

Verwerking inschrijvingsaanvraag / Voorrangsregels

De reservaties worden chronologisch verwerkt en op de vooraf bepaalde datum worden de prioriteiten (voorrangregels) van uw gezin bepaalt.

Je ontvangt dus steeds een bevestiging van reservatie. Kijk goed of jouw kind wel degelijk op alle gevraagde data is ingeschreven. Gelieve je kind niet te brengen op de momenten dat er geen goedkeuring voor is.


Mocht er een plaats vrijkomen  op die data die niet werden goedgekeurd, zal u door ons gecontacteerd worden om u dit te melden .     

                                              

Annulaties

Je dient steeds te annuleren als jouw kind niet zal komen zoals ingeschreven. Dit kan per mail binnen de vastgelegde periode met verwerkingskost van 5€, nadien worden alle gereserveerde dagen integraal aangerekend, tenzij er een geldig uitgeschreven ziektebriefje tijdig wordt afgeleverd.

                                                          

Bij vragen of problemen kan je gerust contact opnemen met Lut Delameilleure (administratief verantwoordelijke ) of Jan Vansteelandt (coördinator), secretariaat@ibokakelbont.net  , tel. 050/ 38 88 84

bottom of page