ONLINE INSCHRIJVINGEN VOOR VAKANTIE

EN
SCHOOLVRIJE DAGEN

 

Beste ouders

 

Per 01/09/2019 gaan wij aan de slag met een nieuw ouderportaal. De proefperiode met het vorige ouderportaal van Deona was niet zo succesvol als we gehoopt hadden.

 

Onze nieuwe partner is Tjek. Er is een zeer nauwe samenwerking tussen het huidige, vertrouwde registratiesysteem Reinaert en Tjek.

Vanaf 03/09/2019 worden de aanvragen voor vakanties en schoolvrije dagen geregistreerd via het ouderportaal van Tjek.

 

Hoe inschrijven?

Voor elke inschrijfperiode ontvang je een mail van Tjek Ouderportaal met hierin een unieke code. Via deze code en je mailadres open je rechtstreeks het online inschrijvingsformulier om je kind(eren) in te schrijven. Let er wel op dat het mailadres hetzelfde is als dat wij hebben geregistreerd. Heb je nog geen mailadres? Maak een afspraak met onze administratie.

We aanvaarden  enkel inschrijvingen via het online inschrijvingsformulier.

 

Wanneer inschrijven?

Vanaf dat de inschrijvingsperiode openstaat kan je inschrijven met de code.
Deze periode wordt steeds vermeld op de infobrief.

 

Wat als er geen plaats meer is?

Indien de opvang volzet is, wordt je op de wachtlijst geplaatst van de gevraagde locatie. Indien er plaatsen vrij komen, wordt je gecontacteerd door onze administratie met de vraag of je de vrijgekomen plaats wil innemen. U kunt eventueel ook informeren of er op een andere locatie wel vrije plaatsen zijn.

 

Hoe krijg je een bevestiging?

Vanaf het moment dat wij inschrijvingen ophalen, ontvangt u hiervan een confirmatiemail (dit wil nog niet zeggen dat de opvang OK is).

Na het vastleggen van de prioriteit van elk gezin krijgt u een bevestiging op de op de infobrief vermelde data.
Dit is dezelfde mail als u nu al van ons krijgt. Hierop staat of de opvang ok is, en op welke dagen je kind (eventueel) op onze reservelijst staat.

Wat als je wil wijzigen of annuleren?

Wijzigen of annuleren kan online zolang de inschrijving niet is binnengehaald .

 

Nadat uw aanvraag werd binnengehaald en bevestigd kan u annuleren met verwerkingkost van 5€ tot de op de infobrief vermelde dag en dit uitsluitend via mail. Na deze periode worden alle gereserveerde dagen aangerekend.

 

Wat bij ziekte?

Bij ziekte hoef je geen afspraak te maken. Je mailt /belt de opvang en brengt binnen de 7 kalenderdagen en voor opmaak van de factuur een doktersbewijs binnen. Als u dit doet voor 8u45 kan een eventueel gereserveerde maaltijd of 4 uurtje nog kosteloos geschrapt worden.

Hier vindt je de link met een filmpje van Ouderportaal dat u handig wegwijs maakt in het inschrijfproces.

 

https://www.tjek.be/manual/ouderportaal/

In de zeer nabije toekomst zullen wij ook overgaan tot de aanwezigheidsregistratie via Tjek, maar daarover wordt u ten gepaste tijd verder geïnformeerd. 

Mogen wij in het kader daarvan vragen dat als u geen gebruik van onze opvang meer wenst te maken u dit via mail aan ons laat weten? Er zullen badges aangemaakt worden om in en uit te checken en dan worden er niet nodeloos badges aangemaakt. Bedankt om hier rekening mee te houden.

 

Heb je nog vragen? Contacteer de administratie op 050/ 388 884 of secretariaat@ibokakelbont.net.

Met vriendelijke groeten,

Jan Vansteelandt

Coördinator

IBO Kakelbont