top of page

Tarieven

Onze prijzen volgen de besluiten van de Vlaamse Regering.

We passen ze elk jaar in januari aan indien er een indexaanpassing is.

 

Voor- en naschoolse opvang

€ 1,05 per begonnen half uur (voorschools met een max. van 1u)

 

Woensdagmiddag

Voordeligste tarief naargelang de duurtijd van de opvang

(Tarief per half uur: € 1,05 per begonnen half uur of tarief schoolvrije dagen)

 

Vakantie- & schoolvrije dagen (van de scholengemeenschap Sint-Lodewijkscollege en Stedelijke Basisscholen)

€ 17,00 voor een volle dag (meer dan 6uur)

€ 8,60 voor een halve dag (van 3uur tot 6 uur) (een halve dag is een voormiddag tot maximum 13u30 of namiddag vanaf 13u00)

€ 5,70 voor een derde dag (minder dan 3uur) (een derde dag is een voormiddag tot maximum 13u30 of namiddag vanaf 13u00)

 

Er wordt 25% vermindering verleend enkel op de totale ouderbijdrage voor de opvangtijd (=exclusief vieruurtje/warme maaltijd/daguitstappen/…) bij de opvang door meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op eenzelfde dag, binnen hetzelfde gezinsdossier.

Na dat u een bevestiging hebt ontvangen van u gereserveerde opvangdagen gelden de volgende afspraken:

 

Voor elke wijziging van de opvang dag(en) wordt € 5,00 verwerkingskost aangerekend.
 

Voor elke annulatie van de opvang dag(en) wordt elke ingeschreven dag of dagdeel aangerekend.

 

Uitzondering: u bezorgt ons (voor het einde van de desbetreffende maand) een bewijs van ziekte, van het betrokken kind, uitgeschreven in de periode van de ziekte.

 

Indien uw kind niet de volledig gereserveerde dagdelen aanwezig is wordt het verschil tussen de effectieve aanwezigheid en de gereserveerde aanwezigheid verrekend.

(voorbeeld: een volledig gereserveerde dag is € 17,00 uw kind komt slechts een halve dag, u betaalt € 8,60 voor deze halve dag en via een regularisatie wordt er € 8,40 bijgepast).

 

Extra kosten die er sowieso bij komen:

Eenmalig: € 5,00 waarborg per QR kaart (er worden standaard 2 QR kaarten per kind voorzien)

Maandelijks: € 4,37 facturatiekost per factuur (1 factuur per gezin) bij overschrijving.

€ 4,37 indien u kiest voor overschrijving

€ 1,00 indien u kiest voor domiciliering (Bij 2 maal niet uitgevoerde gedomicilieerde betaling, betaalt u terug € 4,37)

 

Extra kosten en diensten waar u als ouder voor kan kiezen:

€ 3,85 voor een warme maaltijd (enkel op woensdag, vakantie- en schoolvrije dagen, niet op daguitstappen)

€ 1,10 voor een gevarieerd vieruurtje (niet op daguitstappen)

 

€ 8,00 voor een daguitstap

€ 1,00 voor een luier

                       

€ 10,00 administratieve kost per gezin bij ophalen buiten de openingsuren                                      
€ 10,00 administratieve kost per gezin bij niet respecteren van de opgelegde registratieprocedure (= met uw persoonlijke QR kaart niet, of niet zelf uw kind(eren) aan – en/of afmelden in het Tjek systeem)

20190905_105848_edited.jpg
bottom of page