Contactgegevens

 Secretariaat/boekhouding:  secretariaat@ibokakelbont.net
Website: www.ibokakelbont.net

Telefoon: 050/388884

Op dit moment vragen we aan ouders om enkel digitaal in te schrijven. (We doen geen fysieke afspraken omwille van COVID 19 - code rood in de kinderopvang). 

 Jullie vullen het 'document opmaak gezinsdossier' online in en mailen dit door naar secretariaat@ibokakelbont.net

Verder wordt alles opgevolgd met het individuele gezin.