top of page

Inschrijving- Vakanties en schoolvrije dagen

 

Voor vakantie- en schoolvrije dagen dient er vooraf ingeschreven te worden.

Als een kind- na inschrijving -niet aanwezig kan zijn in de opvang, wordt elke ingeschreven dag aangerekend, tenzij men een bewijs van ziekte kan voorleggen.

 

Voor de korte vakanties en de schoolvrije dagen start de inschrijvingsperiode ongeveer 1 maand voorafgaand aan betreffende periode.

Vakanties-Inschrijvingsbeleid

 

Beste ouders,

 

U heeft het vast al méér dan eens gehoord. Overal in Vlaanderen bestaat een tekort aan kinderopvang tijdens de vakantieperiodes. Zo ook bij ons. Om tegemoet te komen aan de vraag van vele ouders, wijzigen we daarom ons inschrijvingsbeleid.

We willen niet langer werken volgens het principe:"Wie eerst inschrijft, heeft eerst plaats..."

Bovendien willen we rekening houden met de wensen van ons vast klantenbestand,

zonder daarbij onze sociale functie uit het oog te verliezen.

Sinds april 2008 verlopen de inschrijvingen in twee periodes.

In een eerste periode houden we bij inschrijving rekening met een aantal"prioriteiten".

In een tweede periode telt de datum van inschrijving om de resterende plaatsen in te vullen.

 

Welke prioriteiten hanteren we?

1) -6 jarigen (enkel tijdens de vakanties)

2) Gewoontegebruikers=

kinderen die tijdens het schooljaar minstens één maal per week gebruik maken van onze dienstverlening.

3) Eenoudergezinnen=

kinderen uit een gezin met een alleenstaande ouder

4) Datum van inschrijving=

Chronologische volgorde van inschrijving bij betreffende vakantieperiode

 

Aan elk van de bovenstaande punten wordt een bepaald "gewicht" toegekend.

Het spreekt vanzelf dat "gewoontegebruikers" méér doorweegt dan "datum van inschrijving".

 

Zoals gewoonlijk kan voor de vakantieperiodes ingeschreven worden vanaf een vastgestelde startdag. Tot een bepaalde datum wordt rekening gehouden met de prioriteiten. De inschrijvingen worden bevestigd en daarna wordt, zoals vroeger, alleen rekening gehouden met de datum van inschrijving.

bottom of page