Voor- en naschoolse opvang + vakantieopvang voor alle kleuters en lagere schoolkinderen. (ook zorgkinderen)

Logo IBO Kakelbont
Foto's IBO Kakelbont 

Klik op mij! 

Info zomer